Wiemy, że każdy pracownik musi posiadać aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie każdy z nas wie, że szkolenia bhp możemy przeprowadzać również on-line, za pośrednictwem Internetu. Takie szkolenia są dopuszczalne przez przepisy prawa od 16 lat!

Szkolenie BHP on-line? Co mówią o tym przepisy?

Szkolenie BHP on-line to inaczej szkolenie przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) samokształcenie kierowane to:

„Forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.„

Jak wyglądają moje szkolenia bhp on-line?

Tylko 3 kroki dzielą Cię od otrzymania certyfikatu o ukończeniu szkolenia bhp! To takie proste i zgodne z przepisami!

 1. Uczestnicy moich szkoleń otrzymują ode mnie starannie opracowane, dostosowane do danej grupy pracowników, materiały z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 3 częściach  (bhp, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc).
 2. Po zapoznaniu się z nimi wypełniają test.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego testu wystawiam imienny certyfikat o ukończeniu szkolenia, które wysyłam pocztą.

Wiem, że przystępując pierwszy raz do szkolenia bhp on-line pojawia się mnóstwo wątpliwości – czy jest zgodne z przepisami oraz jak ono wygląda.

Z myślą o gościach mojej strony przygotowałam darmowe materiały szkoleniowe, które można pobrać tutaj. Pobranie materiałów do niczego nie zobowiązuje, a możemy się przekonać jak takie szkolenie on-line wygląda i zdecydować czy taka forma nam odpowiada.

Informacje w jaki sposób można wziąć udział w szkoleniu znajdują się na ostatnich stronach darmowych materiałów szkoleniowych oraz w zakładce „Jak to działa”.

Zalety szkolenia BHP on-line

 • szkolenie on-line jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wymienione wyżej rozporządzenie),
 • materiały szkoleniowe są dostępne od razu po opłaceniu zamówienia,
 • szkolenie można przeprowadzić o każdej porze, w każdym miejscu,
 • nie tracimy czasu na kwestie organizacyjne związane z zebraniem w jednym czasie grupy pracowników, organizacji dla nich pomieszczenia, ustalania terminów z wykładowcą,
 • uczestnik sam decyduje jaką tematyką zajmuje się w danym momencie, ustala własne tempo przerabianego materiału,
 • uczestnik wielokrotnie może wracać do tego samego tematu, aby lepiej go przyswoić i zrozumieć,
 • uczestnik w ramach szkolenia on-line otrzymuje możliwość kontaktu z wykładowcą – w celu wyjaśnienia pytań i wątpliwości,
 • uczestnicy moich szkoleń on-line otrzymują pełnoprawne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia BHP, wysyłane na mój koszt,
 • osobom, którym zależy na szybkim otrzymaniu dokumentu, wysyłam na ich prośbę skany przed nadaniem przesyłki.

Wady szkolenia on-line

 • niektóre osoby preferują szkolenia tradycyjne, w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą,
 • szkolenia on-line nie są przeznaczone dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Kto może wziąć udział w szkoleniu BHP on-line?

Wiemy już, że szkolenia okresowe bhp przeprowadzane on-line w formie e-learningu są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak nie dotyczy to wszystkich rodzajów szkoleń.

Art.  § 15. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje stanowiska pracy, dla których szkolenia bhp mogą być przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego. Są to szkolenia dla:

WAŻNE!

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych mogą odbywać się tylko w formie instruktażu (§ 15. 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Informacje jak często przeprowadzać szkolenia okresowe bhp znajdują się w artykule Szkolenia okresowe bhp – jak często należy je przeprowadzać?

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)