Zobacz OPINIE!

Kliknij w interesujące Cię szkolenie bhp on-line i zobacz co zawiera:

Czy szkolenie bhp w formie samokształcenia jest zgodne z przepisami?

Tak. Szkolenie odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.), w formie samokształcenia kierowanego.

Zgodnie z definicją zawartą w powyższym rozporządzeniu

„samokształcenie kierowane jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.”

Jak wygląda szkolenie bhp w formie samokształcenia?

Szkolenie bhp w formie samokształcenia polega na przepracowaniu tematyki przez uczestnika na postawie otrzymanych materiałów szkoleniowych. Osoby biorące udział w szkoleniu mogą skorzystać z darmowej konsultacji.

Otrzymujesz dostęp do platformy szkoleniowe, na której znajdują sie:

  • filmy szkoleniowe.
  • e-booki,
  • prezentacje.

Zaletą takiego szkolenia jest możliwość przeprowadzenia go w każdym miejscu, o dowolnej porze, w swoim własnym tempie.

Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, uczestnicy SZKOLENIA OKRESOWEGO wypełniają TEST. Osoby biorące udział w SZKOLENIU WSTĘPNYM wypełniają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wszystko jest opisane na platformie, a w razie pytań zachęcam do kontaktu 🙂

Po zdanym egzaminie SZKOLENIA OKRESOWEGO, wystawiam imienne CERTYFIKATY o ukończeniu szkolenia (zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)). Uczestnicy SZKOLENIA WSTĘPNEGO otrzymują dokumentację składającą się z : karty szkolenia wstępnego bhp, informacji o ryzyku zawodowym, oświadczenia o zapoznaniu z przepisami ppoż.

Wysyłam skany dokumentów, a następnie przesyłam je przesyłką poleconą priorytetową na wskazany adres 🙂

Wystawiam fakturę VAT.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

1. Dodaj szkolenie do koszyka i opłać (1 sztuka opowiada 1 osobie biorącej udział w szkoleniu). Po opłaceniu od razu otrzymasz fakturę i dostęp do wygodnej platformy szkoleniowej.

LUB

2. Skontaktuj się ze mną.

Szczegółowy opis jak możesz wziąć udział w szkoleniu znajdziesz tutaj.

Masz pytania dotyczące szkolenia?

Skontaktuj się ze mną!

Nie wiesz do jakiej grupy szkoleń zakwalifikować swoje stanowisko pracy?

Zadzwoń, napisz. Pomogę!

Do kogo skierowane jest szkolenie bhp w formie samokształcenia?

Szkolenie to skierowane jest do:

oraz jako szkolenie okresowe bhp dla:

Ze szkolenia w formie samokształcenia nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na pozostałych stanowiskach, tj. grupa pracowników na stanowiskach robotniczych. Osoby te mogą wziąć udział w instruktażu on-line w formie webinaru lub zostać przeszkolone bezpośrednio w swoim miejscu pracy.