• Szkolenia-BHP_02
pobierz-szkolenie-za-darmo_03

Organizujesz szkolenie BHP dla siebie lub pracowników?

Pobierz ZA DARMO materiały szkoleniowe on-line!

Chcę otrzymać darmowe materiały

lub
Zorganizuj szkolenie
w swoim miejscu pracy!

Zorganizuj szkolenie
Mapa

Czy wiesz jak należy zorganizować szkolenie BHP? 

Czy wiesz jak należy zorganizować szkolenie BHP? 

Szkolenia BHP mogą być zorganizowane w formie:

  • stacjonarnej (instruktaż, kurs, seminarium),
  • szkolenia on-line (samokształcenie kierowane).

Poniżej znajdziesz opis dla kogo skierowane
są poszczególne szkolenia,
jakie są ich zalety oraz wady.

Szkolenie BHP stacjonarne

Szkolenie BHP
STACJONARNE

Szkolenie BHP on-line

Szkolenie BHP
ON-LINE

szkolenia-bhp-online_03

Czy jakość szkolenia BHP ma znaczenie?

Nie bez powodu przepisy prawne wymagają cyklicznego powtarzania szkoleń BHP. Każdy pracodawca dąży do tego by w jego miejscu pracy było bezpiecznie.

Oczywiście, wypadki zdarzają się nawet w najlepiej zabezpieczonych miejscach. Czy wiesz, że wg statystyk ponad połowa wypadków przy pracy spowodowana jest przez działania pracownika?

Jakie konsekwencje dla pracodawcy niesie ze sobą wypadek pracownika?

  • pracownik jest nieobecny w pracy,
  • pracodawca musi poświęcić czas na powołanie zespołu powypadkowego, przeprowadzenie postępowania, przesłanie dokumentacji powypadkowej do ZUS,
  • generuje to dodatkowe koszty w postaci wzrostu składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  • pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, wypłaca pracownikowi odszkodowanie za przedmioty materialne utracone w trakcie wypadku,
  • sprawy wypadkowe nierzadko kończą się w sądzie, co wiąże się z poświęcaniem czasu na rozprawy.

Jak widać, jest tego sporo i każdy z nas chciałby uniknąć tych sytuacji. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego szkolenia bhp, które będzie zawierało wszystkie niezbędne treści przedstawione w formie zrozumiałej
dla uczestników.

Z własnego doświadczenia wiem, że forma przekazu wiedzy jest równie ważna jak i jej treść. Łatwo zasypać kogoś masą przepisów, z których nic nie będzie wiedział. Znacznie trudniej przekazać wiedzę tak, aby uczestnik ze szkolenia wyniósł nie tylko wiedzę jak ma postępować w sytuacji zagrożenia, gdzie może szukać informacji, ale też świadomość, że to od jego działań zależy bezpieczeństwo jego oraz współpracowników.

Nie traktujmy szkoleń bhp jako obowiązkowej formalności, aby tylko „mieć papier”
w razie kontroli. Niech będą one jednym z kluczowych elementów dbania o bezpieczeństwo w naszym miejscu pracy.

Agnieszka-Jazowska_03

Agnieszka Jazowska-Woźniak
Starszy specjalista ds. BHP
Inspektor Ochrony Danych

Warto wiedzieć