Agnieszka Jazowska-WoźniakWitaj na mojej stronie! Miło mi, że tu jesteś!

Nazywam się Agnieszka Jazowska-Woźniak i w 2014r. otworzyłam swoją firmę Kursy i Szkolenia. Na początku działalności zajmowałam się szkoleniami BHP oraz prowadzeniem kursów dla kierowców wózków jezdniowych, jednak z czasem postanowiłam skupić się na tematyce związanej z ochroną pracy. W 2019 roku poszerzyłam zakres mojej działalności o ochronę danych osobowych.

Dlaczego wybrałam BHP?

Z BHP mam do czynienia od najmłodszych lat, ponieważ moi rodzice również są bhpowcami. Już jako dziecko chętnie oglądałam filmy związane z tą tematyką, z ciekawością przyglądałam się pracy rodziców. Jednak przez kilka lat postanowiłam iść inną drogą i dopiero po studiach magisterskich zdecydowałam się na studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”. W międzyczasie zdobywałam różne doświadczenie zawodowe, aby w końcu na stałe wrócić do tematyki BHP. Obecnie obsługuję kilka placówek oświatowych w tym zakresie, zajmuje się opracowywaniem dokumentacji bhp (ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja powypadkowa) oraz prowadzę szkolenia wstępne i okresowe na terenie województwa małopolskiego (szczegóły znajdziesz tutaj).

Czy praca bhpowca jest NUDNA?

Większość ludzi z bhpowcem ma styczność głownie podczas szkoleń. Przypuszczam, że wielu osobom pojawia się teraz w głowie myśl o nudnym wykładzie z ogromną ilością przepisów, o których powinniśmy pamiętać, ale mogą być one dla nas trudne do zrozumienia, a tym bardziej do zapamiętania. Ale czy tak musi być?

Nawiązując do pytania : „Czy praca bhpowca jest NUDNA?” odpowiadam: „Dla mnie zdecydowanie NIE”. Wręcz przeciwnie! Żadne moje szkolenie nie jest takie samo. Zawsze spotykam się z inną grupą ludzi, którzy biorą aktywny udział w moich szkoleniach. Uważam, że każdy z nas ma coś ważnego i wartościowego do przekazania, również w tej tematyce. Nie trzeba być specjalistą by móc dzielić się swoim doświadczeniem. Podczas szkoleń nie tylko ja przekazuję informacje na temat bezpieczeństwa w pracy. Z każdego szkolenia wynoszę cenną wiedzę od jego uczestników, np. jak poradzili sobie w sytuacji gdy doszło do wypadku, w jaki sposób udzielili pomocy i jakie efekty to przyniosło. Podczas szkoleń nawiązuję relacje z uczestnikami i przede wszystkim staram się przekazywać wiedzę w jak najbardziej przyswajalny dla nich sposób.

Taki też był mój cel podczas tworzenia szkoleń ON-LINE. Przygotowując materiały czy jadąc na szkolenie zawsze staram się stanąć po drugiej stronie, zastanawiając się czy opisuję/omawiam dane zagadnienie w sposób zrozumiały dla osoby, która nie jest bhpowcem.

Cieszy mnie, gdy słyszę od uczestników opinie, że brali już udział w wielu szkoleniach, ale moje jest pierwszym z którego coś wiedzą. Takie słowa są dla mnie potwierdzeniem, że forma przekazu jest równie ważna jak jego treść i warto nad nią ciągle pracować.

Praca bhpowca to nie tylko szkolenia. To również opracowywanie różnego rodzaju dokumentacji oraz pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie BHP, gdzie ważna jest wiedza, doświadczenie oraz umiejętność współpracy zarówno z pracodawcą jak i pracownikami.

Dlaczego wybrałam Ochronę Danych Osobowych?

Ochrona danych osobowych pojawiła się w moim życiu zawodowym niespodziewanie. Podczas jednej z rozmów zasugerowano mi, że skoro zajmuję się już ochroną pracy to mogłabym też pomyśleć o ochronie danych osobowych. Zainteresowałam się tym tematem i w niedługim czasie zapisałam się na kurs by zdobyć niezbędną wiedzę oraz uprawnienia Inspektora Ochrony Danych.

Z perspektywy czasu widzę, że jest to świetne połączenie, zwłaszcza w miejscach, które obsługuję zarówno w zakresie BHP jak i ODO. Trzymam przysłowiową „rękę na pulsie” w obu obszarach.

Obsługą w zakresie ochrony danych osobowych zajmuję się tylko w placówkach oświatowych. Uznałam, że warto wybrać ten jeden obszar i w nim się specjalizować.

Moje szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poruszają ogólną tematykę zawartą w przepisach i są skierowane dla wszystkich zakładów pracy.

Osoby zainteresowane moimi kwalifikacjami w zakresie BHP i ODO zachęcam do zapoznania się z informacjami poniżej.

Moje kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie BHP i ODO potwierdzają:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w zakresie “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”,
  • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego bhp dla służby bhp,
  • Certyfikaty ukończenia kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu Inspektora Ochrony Danych,
  • Certyfikat ukończenia szkolenia ” Ochrona Danych Osobowych w Placówkach Oświatowych – kluczowe zadania i sposoby ich realizacji”.