Witaj! Miło mi, że tu jesteś!

Nazywam się Agnieszka Jazowska-Woźniak i od 2014r. jestem właścicielką firmy szkoleniowo-doradczej w zakresie bhp. Prowadzę szkolenia wstępne, okresowe on-line oraz stacjonarnie. Opracowywuję dokumentację bhp taką jak: ocena ryzyka zawodowego, instrukcje bhp, itp. Przeprowadzam postępowania powypadkowe. Pełnię również zadania służby bhp oraz inspektora ochrony danych osobowych w zakładach pracy.

Osoby zainteresowane moimi kwalifikacjami w zakresie BHP zachęcam do zapoznania się z informacjami poniżej.

Moje kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie BHP potwierdzają:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w zakresie “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”,
  • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego bhp dla służby bhp,
  • Certyfikaty ukończenia kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego.