Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek stosować się do przepisów zawartych między innymi w Kodeksie Pracy. Jednym z nich jest wymóg oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz informowania o nim pracowników:

Art. 226. KP

„Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

 

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Jest to dokument, w którym zebrane są informacje na temat zagrożeń występujących na każdym stanowisku pracy przy uwzględnieniu analizy:

  • prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia,
  • ciężkości następstw, jeżeli doszłoby do zagrożenia.

Biorąc pod uwagę oba czynniki jesteśmy w stanie oszacować poziom ryzyka dla każdego możliwego zagrożenia, a następnie dla stanowiska pracy.

Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy. Pracownik powinien potwierdzić, najlepiej na piśmie, fakt zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego.

 

Chcesz zobaczyć w jaki sposób przeprowadzam ocenę ryzyka zawodowego? Opisałam to w artykule: Ocena ryzyka zawodowego – w jaki sposób ją przeprowadzam?

 

W jaki sposób poinformować pracownika o ryzyku zawodowym?

W mojej praktyce zawodowej odbywa się to najczęściej przy okazji szkolenia wstępnego nowo zatrudnianych osób. Pracownik oprócz karty szkolenia wstępnego podpisuje również oświadczenie, że został poinformowany o ryzyku zawodowym. Dodatkowo, składa podpis w rejestrze osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego.

Jeżeli wcześniej z jakichś powodów nie udokumentowaliśmy ryzyka zawodowego, możemy takie oświadczenia dać pracownikowi do podpisania po przeprowadzonej analizie ryzyka. Oczywiście, wcześniej zapoznajemy go z oceną dla jego stanowiska pracy.

Również obecna sytuacja jaką jest stan zagrożenia epidemicznego zmusza nas do ponownej weryfikacji i analizy ryzyka oraz zapoznania z nią pracowników.

Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym przez pracownika przechowujemy wraz z Kartą szkolenia wstępnego w Aktach osobowych pracownika.

 

Wzór oświadczenia znajdziesz w przykładowej ocenie ryzyka zawodowego, którą opracowałam specjalnie dla gości mojej strony.

Przykład możesz pobrać tutaj.

 

Co z zagrożeniem epidemicznym?

Główny Państwowy Inspektor Pracy w swoim piśmie z dnia 06.05.2020r. zalecił weryfikację i aktualizację oceny ryzyka zawodowego, w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju.

Dokument został opublikowany na stronie PIP: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html

 

Czy Twoja ocena ryzyka zawodowego zawiera zagrożenie epidemiczne?

Jeżeli jeszcze tego nie uwzględniłeś i potrzebujesz pomocy – zajrzyj tutaj lub skontaktuj się ze mną.

Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego jest obecnie jednym z głównych elementów sprawdzanych podczas kontroli!

 

Dlaczego aktualizacja ryzyka jest taka ważna?

Ocena ryzyka pozwala nam na określenie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz zaplanowanie działań profilaktycznych. Prawidłowo sporządzony dokument jest dla nas ważnym elementem w realizacji obowiązku każdego pracodawcy jakim jest zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa (Art. 207 KP).

Pamiętajmy, że ocena ryzyka zawodowego nie jest jednorazowym zadaniem. Część z nas może uznać, że mając gotowy dokument ma „spokój” na kilka lub kilkanaście lat. Jednak tak nie jest. Powinniśmy dokonywać okresowej weryfikacji i w razie potrzeby aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Zwłaszcza robimy to w sytuacjach, gdy pojawią się nowe stanowiska pracy, zakupimy nowe maszyny, zmienią się procesy technologiczne bądź stosowane środki ochrony.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Zdjęcie:

https://pixabay.com/pl/photos/pliki-papieru-urz%C4%85d-praca-biurowa-1614223/