Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

Strona główna/BHP/Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

57 /os.

Otrzymujesz:

 • Materiały szkoleniowe (filmy szkoleniowe, e-booki, prezentacje) w zakresie:
  1. BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
  2. Ochrony przeciwpożarowej
  3. Pierwszej pomocy
 • Egzamin,
 • Certyfikat,
 • Darmową wysyłkę,
 • Konsultacje z wykładowcą.

Zobacz OPINIE!

Zatrudniasz pracownika? Zobacz o czym jeszcze musisz pamiętać! Pobierz darmową listę!

Poprzednia najniższa cena: 57  zł z dnia 2024-06-16.
Kategoria:

Opis

Jak wziąć udział w szkoleniu?

1. Dodaj szkolenie do koszyka i opłać (1 sztuka opowiada 1 osobie biorącej udział w szkoleniu). Po opłaceniu od razu otrzymasz fakturę i dostęp do wygodnej platformy szkoleniowej.

LUB

2. Skontaktuj się ze mną.

Szczegółowy opis jak możesz wziąć udział w szkoleniu znajdziesz tutaj.

 

Nie wiesz do jakiej grupy szkoleń zakwalifikować swoje stanowisko pracy?

Zadzwoń, napisz. Pomogę!

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

Częstotliwość szkolenia

Nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na powyższych stanowiskach.

Otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe (e-booki, prezentacje, filmy szkoleniowe) z zakresu:

– bhp,
– ochrony przeciwpożarowej,
– pierwszej pomocy,

 • egzamin,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • darmową przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 • kształtowania pracy w sposób zgodny z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • postępowania  w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń.

Cena

 •  57zł/osobę

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowy certyfikat.

 Ramowy program szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pogram szkolenia.

Go to Top