Każdy pracodawca, zatrudniając nowych pracowników ma obowiązek przeprowadzić im szkolenie wstępne bhp, o czym pisałam więcej w artykule: „Zatrudniasz nowych pracowników? Jednym z Twoich obowiązków jest przeszkolenie ich w zakresie bhp”.

Rok 2020 przyniósł wielkie zmiany, również w dziedzinie bhp. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych przez Internet.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020r. , ze względu na stan epidemii dopuszcza się przeprowadzenie w całości szkolenia wstępnego bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z pewnymi wyjątkami.

Część I (instruktaż ogólny), przeprowadzana przez pracownika służby bhp, dotycząca przepisów, może być w każdym przypadku przeprowadzona w formie on-line.

Część II (instruktaż stanowiskowego) dotyczy bezpośrednio danego stanowiska pracy, metod bezpieczeństwa, zagrożeń i przeprowadzana jest przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę. Tu również GIP dopuszcza możliwość przeprowadzenia tej części w formie on-line za wyjątkiem:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Jak to rozumieć?

W szkoleniu wstępnym bhp pracownika biorą udział zwykle co najmniej 2 osoby – bhpowiec oraz pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba.

Bhpowiec może w całości przeprowadzić swoją część szkolenia w formie on-line, natomiast pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba – nie w każdym przypadku.

 

1. Możemy przeprowadzić w całości szkolenie wstępne on-line (cz. I i cz. II) jeżeli:

zatrudniamy pracownika administracyjno-biurowego, inżyniera, czy też kierownika, na stanowiskach na których nie występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych.

 

2. Możemy przeprowadzić I szkolenia wstępnego, tj. instruktaż ogólny w formie on-line, natomiast cz. II instruktaż stanowiskowy w bezpośrednio widząc się z pracownikiem, jeżeli:

zatrudniamy pracownika na stanowisku robotniczym lub innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, lub gdy przyjmujemy praktykanta.

 

Nie jesteś pewien jak przeprowadzić szkolenie wstępne? Zadzwoń. napisz – pomogę!

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-i-szkolenia-pracownikow.html

Zdjęcie:

https://pixabay.com/pl/photos/urz%C4%85d-biznesu-koledzy-spotkanie-1209640/