SZKOLENIA BHP 

Szkolenia BHP prowadzę w formie stacjonarnej oraz on-line.

Ze szkoleń on-line mogą skorzystać osoby na terenie całego kraju i za granicą, pracujące w polskich firmach.

Szkolenia stacjonarne przeprowadzam na terenie miast Wadowice, Oświęcim, Chełmek, Zator, Alwernia, Skawina oraz ich okolic.

  • Szkolenie wstępne bhp zobacz szczegóły
  • Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zobacz szczegóły
  • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych (tylko w formie stacjonarnej, ze względu na wymogi wynikające z rozporządzenia)
  • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych zobacz szczegóły
  • Szkolenie okresowe bhp dla służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby zobacz szczegóły
  • Szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego zobacz szczegóły

POZOSTAŁE USŁUGI BHP

  • analiza i ocena ryzyka zawodowego,
  • opracowywanie instrukcji stanowiskowych,
  • udział w postępowaniu powypadkowym, sporządzanie dokumentacji