Potrzebujesz szkoleń dla grupy pracowników? Pytaj o rabat!

Nazwa szkolenia Cena
BHP
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  100 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych 50 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych 50 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 90 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby 200 zł/os.
Szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego 60 zł/os.
Szkolenie wstępne bhp 40 zł/os.
ODO
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 60 zł/os.


Podane w tabeli ceny są cenami brutto za szkolenie jednej osoby.

Ważne: W przypadku grup, ceny są ustalane indywidualnie.

Pozostałe usługi:

BHP:

  • obsługa firm w zakresie wypełniania obowiązków służby BHP,
  • analiza i ocena ryzyka zawodowego,
  • opracowanie instrukcji stanowiskowych,
  • udział w postępowaniu powypadkowym, sporządzenie dokumentacji.

Ochrona Danych Osobowych:

  • obsługa firmy w zakresie wypełniania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ceny ustalane indywidualnie.