Jak wygląda szkolenie bhp w formie webinaru?

Uczestnicy biorą udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” za pośrednictwem Internetu. Nie tylko widzą i słyszą wykładowcę, materiały szkoleniowe, ale sami też biorą udział w szkoleniu wypowiadając się na czacie bądź przez włączone mikrofony.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy aktualna przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu! Klikasz w link z zaproszenia, wpisujesz swoje imię, adres e-mail i jesteś na szkoleniu!

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę, do którego uczestnicy otrzymają link i wypełnią go on-line.

Do kogo skierowane jest szkolenie bhp w formie webinaru?

Do wszystkich grup pracowniczych (zarówno szkolenie wstępne jak i okresowe), dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

W zależności od grupy szkoleniowej, szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu, seminarium lub kursu.

Webinary przeprowadzam dla szkoleń o wartości powyżej 250zł (przykładowo dla 5 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych).

Osoby zainteresowane inną formą szkolenia zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat szkoleń bhp w formie samokształcenia lub szkolenia bhp przeprowadzanego bezpośrednio w miejscu pracy.

Jak wziąć udział w szkoleniu bhp w formie webinaru?

Przed szkoleniem:

 1. Skontaktuj się ze mną.
 2. Jeżeli zdecydujesz się na webinar, ustalimy termin szkolenia.
 3. Wyślę uczestnikom szkolenia wiadomość e-mail z zaproszeniem, w którym będzie informacja o terminie szkolenia oraz link przekierowujący do sali szkoleniowej.

W zaproszeniu znajdziesz również przekierowanie na stronę z filmem przedstawiającym jak wziąć udział w szkoleniu oraz możliwość przeprowadzenia testu konfiguracji urządzenia (sprawdzenie jakości połączenia, przeglądarki, urządzeń).

W dniu szkolenia:

 1. Sprawdź czy masz aktualną wersję jednej z przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera.
 2. Możesz sprawdzić jakość swojego połączenia z Internetem oraz działanie sprzętu (mikrofon, kamera – jeżeli będziesz z nich korzystać). W tym celu kliknij w „Sprawdź połączenie” (na otrzymanym zaproszeniu).
 3. Gdy będziesz już gotowy, kliknij w link przekierowujący do sali szkoleniowej lub skopiuj go do przeglądarki. Zaloguj się na szkolenie podając swoje imię i adres e-mail.
 4. W wyznaczonym dniu i godzinie spotkamy się na szkoleniu on-line.
 5. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełnią test, do którego link otrzymają przed szkoleniem.

Po szkoleniu:

 1. Uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.).
 2. Skany certyfikatów wyślę do osoby upoważnionej do ich otrzymania, a następnie nadam dokumenty na wskazany adres przesyłką poleconą priorytetową.
 3. Wystawię fakturę VAT.