Szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Strona główna/BHP/Szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

48 /os.

RABAT -20% na szkolenie on-line!

Otrzymujesz:

 • Starannie opracowane materiały szkoleniowe w 2 częściach:
  1. BHP z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  2. Pierwsza pomoc
 • Egzamin,
 • Certyfikat,
 • Darmową wysyłkę,
 • Konsultacje z wykładowcą.
 • Wzory dokumentacji z zakresu szkolenia wstępnego bhp niezbędne w Twoim miejscu pracy.
Kategoria:

Opis

Potrzebujesz szkolenia dla większej liczby osób?

Zapytaj o rabat!

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz inni pracownicy prowadzący instruktaże stanowiskowe.

Podstawa prawna:

§ 11. 5. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.):

„Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.”

Częstotliwość szkolenia

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego ważne jest bezterminowo.

Cel szkolenia

Zapoznanie z metodami i sposobem prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Cena

 • 100 zł/osobę

Ważne: W przypadku grup, ceny są ustalane indywidualnie.

Cena zawiera

 • dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • egzamin,
 • certyfikat,
 • przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą,
 • wzory dokumentacji do szkolenia wstępnego bhp.

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane na podstawie  § 6  rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych  (Dz. U. Nr 31, poz.216). 

Ramowy program szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego 

 1. Pedagogika osób dorosłych.
 2. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 3. Przykłady prowadzenia instruktażu stanowiskowego na wybranych stanowiskach pracy.

 Czas trwania szkolenia:

 • 10 godzin*

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

Go to Top