PAKIET szkoleń bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Strona główna/BHP/PAKIET szkoleń bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

PAKIET szkoleń bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

177 /os.

Pakiet szkoleń bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zawiera:

Zobacz OPINIE!

Zatrudniasz pracownika? Zobacz o czym jeszcze musisz pamiętać! Pobierz darmową listę!

Poprzednia najniższa cena: 194  zł z dnia 2024-07-14.
Kategoria:

Opis

Jak wziąć udział w szkoleniu?

1. Dodaj szkolenie do koszyka i opłać (1 sztuka opowiada 1 osobie biorącej udział w szkoleniu). Po opłaceniu od razu otrzymasz fakturę i dostęp do wygodnej platformy szkoleniowej.

LUB

2. Skontaktuj się ze mną.

Szczegółowy opis jak możesz wziąć udział w szkoleniu znajdziesz tutaj.

Kupując PAKIET szkoleń bhp otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe  z zakresu szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (e-booki, prezentacje, filmy szkoleniowe):

– bhp,
– ochrony przeciwpożarowej,
– pierwszej pomocy,

– e-book szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 • egzamin,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • darmową przesyłkę,
 • pomoc techniczną,
 • konsultacje z wykładowcą,
 • ponad 90 wzorów dokumentacji z zakresu bhp.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (dyrektorów, majstrów, mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych),

którzy przeprowadzają instruktaże stanowiskowe (jest to druga część szkolenia wstępnego bhp).

Częstotliwość szkolenia

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

Nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na powyższych stanowiskach (od daty szkolenia wstępnego).

 

Szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

Ważne bezterminowo.

 

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Zapoznanie z metodami i sposobem prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Cena

 • 194 zł/osobę —> 177zł/osobę

Forma kształcenia

Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego.

Jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym (minimum 70% poprawnych odpowiedzi), pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowy certyfikat.

Ramowy program szkolenia bhp 

Program szkolenia jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pogram szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć program szkolenia bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Go to Top