Prowadzimy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm, dokumentacją oraz szkoleniami.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje do pełnienia powyższych zadań i ciągle się doskonalimy.

Kwalifikacje do prowadzenia działalności w tym zakresie potwierdzają:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w zakresie “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”,
  • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego bhp dla służby bhp,
  • Certyfikaty ukończenia kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu Inspektora Ochrony Danych,
  • Certyfikat ukończenia szkolenia ” Ochrona Danych Osobowych w Placówkach Oświatowych – kluczowe zadania i sposoby ich realizacji”

Wybierając nasze szkolenia mają Państwo pewność, że spełniają one wymogi ustawowe. Wystawiamy imienne certyfikaty zgodne z aktualnym rozporządzeniem.

Wiemy jak ważny jest czas i efektywność, dlatego oferujemy szkolenia w dwóch formach – z dojazdem do klienta (Wadowice, Oświęcim, Chełmek, Zator, Alwernia, Brzeźnica i ich okolice) oraz on-line.

Szkolenia w formie e-learningu są pełnoprawną formą kształcenia. Jedną z ich zalet jest to, że są dostępne o każdej porze. Można przeprowadzać je w dowolnym czasie i miejscu, wielokrotnie wracać do materiałów. Każdy uczestnik sam decyduje ile czasu poświęca na szkolenie. Materiały, które Państwo od nas otrzymują są przejrzyste i zrozumiałe.

Gwarantujemy bezpieczeństwo zakupu oraz Państwa danych dzięki wdrożeniu systemu WooCommerce oraz certyfikatu SSL.